NVvP Bestuur

 

Het bestuur van de NVvP bestaat uit ten minste drie personen, benoemd door de leden. Het bestuur wordt momenteel gevormd door: 

Mw. prof.mr. C.J.M. (Carla) Klaassen (Voorzitter)

mr. A. (Albert) Knigge (Penningmeester)

Mw. mr. drs. W.I. (Wemmeke) Wisman (Secretaris)

Mw. mr. drs. G. (Dineke) de Groot 

Mw. mr. H.M. (Hermine) ten Haaft

Prof. mr. J.D.A. (Hans) den Tonkelaar

mr. D.A. (André) Verburg