Informatie Najaarsvergadering 2018

foto

Op 23 november 2018 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp onderwerp de “Experimenteerwet rechtspleging”.

Op 20 april 2018 is het conceptwetsvoorstel “Regels betreffende experimenten in de rechtspraak”, kortweg “Experimenteerwet rechtspleging” in consultatie gegaan.

Het conceptwetsvoorstel is te vinden via de volgende link: https://www.internetconsultatie.nl/experimenten

Het conceptwetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag voor het experimenteren met innovatieve gerechtelijke procedures. Het doel is aan de hand van experimenten in de praktijk te onderzoeken op welke punten de procedure bij de burgerlijke rechter voor bepaalde situaties kan worden verbeterd. Ook nu al vinden er experimenten plaats, zoals de spreekuurrechter, de buurtrechter en de regelrechter. Deze experimenten zijn gebaseerd op artikel 96 Rv, dat de instemming van beide partijen met de desbetreffende experimenteervorm eist. In zaken die niet ter vrije bepaling van partijen staan, zoals het familierecht, biedt artikel 96 Rv geen uitkomst. Deze beperkingen worden in de praktijk als belemmerend ervaren. Indien dit conceptwetsvoorstel wet wordt, kan bij AMvB bij wijze van experiment worden afgeweken van wetgeving over de toegang en de rechtspraak door de burgerlijke rechter, binnen de kaders van de fundamentele beginselen van het procesrecht, de verdragen en de EU-regelgeving.

Onder meer de volgende vragen dringen zich daarbij op. Is het gewenst dat experimenten bij AMvB kunnen worden geïnitieerd en vormgegeven? Wat zijn de ervaringen met eerdere experimenten? Wat te denken van experimenten rondom gefinancierde rechtsbijstand? Wat betekent het wetsvoorstel voor de voorspelbaarheid van de procedure en het procedureverloop? In hoeverre raakt experimenteren fundamentele beginselen van procesrecht, zoals equality of arms?

De inleiders zullen hun eigen perspectief op het conceptwetsvoorstel geven aan de hand waarvan de aanwezigen de discussie over het conceptwetsvoorstel met hen en met elkaar kunnen aangaan.

Als inleiders zullen optreden mr. dr. R.C. Hartendorp (rechter in de rechtbank Den Haag en in 2008 gepromoveerd op het proefschrift “Praktisch gesproken, Alledaagse civiele rechtspleging als praktische oordeelsvorming”), mr. M.M. Korsten-Krijnen (senior rechter in de rechtbank Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en betrokken bij de GOO-behandeling, pilot “Gericht Op Oplossing”), en mr. M.P.G. Rietbergen (advocaat bij Meesters aan de Maas te Rotterdam, kinderrechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam).

Daarnaast zal mr. P. Ingelse (mediator/arbiter bij ReulingSchutte te Amsterdam en tot mei 2015 lid van het Gerechtshof Amsterdam, laatstelijk als voorzitter van de Ondernemingskamer en schrijver van het artikel “Experimentenwet: carte blanche verdient nadere overweging in) optreden als referent.

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. In die uitnodiging staat ook de precieze locatie van de vergadering. Informatie over lid worden vindt u op deze site, op de subpagina “Lidmaatschap”