Informatie Voorjaarsvergadering 2019

foto

Op vrijdag 21 juni 2019 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “De invloed van Europa op ons procesrecht“.

Het Europese recht en de doorwerking daarvan in het Nederlandse procesrecht. Dit lijkt wellicht een ‘ver-van-mijn-bed’-show, maar de praktijk wijst keer op keer uit dat het Europese recht op meer terreinen doorwerkt dan menigeen denkt. Tijdens de Voorjaarsvergadering wordt stilgestaan bij de vragen welke terreinen dat zijn en op welke wijze het Europese recht doorwerkt in ons nationale (proces)recht. Wat betekent het Europese recht voor de rechter? En wat moet hij ambtshalve ermee doen? Wat kunnen advocaten van de rechter verwachten? Wat kunnen advocaten zelf met het Europese recht? En hoe doet Nederland het als lidstaat in de gelaagde rechtsorde van nationaal recht en Unierecht? Tijdens de Voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht komen onder meer deze vragen aan de orde vanuit verschillende perspectieven.

Als inleiders zullen optreden mr. drs. C.A.H.M. ten Dam (raadsheer in opleiding in het gerechtshof Amsterdam), mr. P.M.M. van der Grinten (raadadviseur privaatrecht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid), mr. J.W. Hoekzema (raadsheer in het gerechtshof Amsterdam), mr. M.M.C. van de Moosdijk (wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad en gepromoveerd op ongerechtvaardigde verrijking in het Unierecht) en mr. F.E. Vermeulen (cassatieadvocaat te Amsterdam).

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. In de uitnodiging staat ook de precieze locatie van de vergadering. Informatie over lid worden vindt u op deze site, op de subpagina “Lidmaatschap”.