Lidmaatschap van de NVvP

Natuurlijke personen zijn welkom als lid van de NVvP, rechtspersonen zijn zeer welkom als donateur. De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden en bedraagt thans EUR 45 per kalenderjaar. Aan studenten en AIO’s wordt gedurende maximaal vijf jaar een korting van EUR 20 verleend.

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd, opzegging kan schriftelijk of per e-mail aan de secretaris. Een lidmaatschap eindigt steeds per het einde van een kalenderjaar. De verdere voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap vindt u in de statuten, die op verzoek kosteloos per e-mail aan u worden toegezonden.

Wij verwelkomen u graag als lid! Indien u lid wilt worden, print u het aanmeldingsformulier, en stuurt u dat ingevuld en ondertekend aan:

 

Ledenadministratie van de NVvP
Mr. A. Knigge, penningmeester
Postbus 75505
1070 AM AMSTERDAM
telefoon        020 – 605 6354
faxnummer  020 – 605 6736
e-mail: a.knigge@houthoff.com