Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht ("NVvP")!

Klik op de onderwerpen hierboven voor meer informatie over de NVvP. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de NVvP.

Informatie Najaarsvergadering 2018

foto

Op 23 november 2018 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp onderwerp de “Experimenteerwet rechtspleging”.

Op 20 april 2018 is het conceptwetsvoorstel “Regels betreffende experimenten in de rechtspraak”, kortweg “Experimenteerwet rechtspleging” in consultatie gegaan.

Het conceptwetsvoorstel is te vinden via de volgende link: https://www.internetconsultatie.nl/experimenten

Stellingen inleiders Voorjaarsvergadering 2018

foto

Hieronder vindt u de stellingen van de inleiders van de Voorjaarsvergadering van 15 juni 2018, met als onderwerp “Inspraak in de rechtspraak; de rol van derden in de procedure“.

STELLINGEN PROF. MR. DR. J.C.A. DE POORTER

Besteding financiële middelen

fotoIn aansluiting op de consultatie van de ledenvergadering en de verkregen instemming om een deel van het door de NVvP in de loop der jaren opgebouwde eigen vermogen aan te wenden om wetenschappelijk onderzoek naar een voor de praktijk relevant onderwerp te ondersteunen, heeft het bestuur van de NVvP in december 2017 de leden uitgenodigd om suggesties te doen voor onderzoeksonderwerpen.