Stellingen inleiders Najaarsvergadering 2019

foto

Hieronder vindt u de stellingen van de inleiders van de Najaarsvergadering van 13 december 2019, met als onderwerp “De staat van de rechtspraak“.

STELLINGEN PROF. MR. R.J.B. SCHUTGENS

  1. Het politieke verwijt dat er in Nederland sprake zou zijn van een ‘gouvernement des juges’ of ‘dikastocratie’ verdient serieuze aandacht van juristen.
  2. The very point van de rechterlijke onafhankelijkheid is, dat de rechter in alle vrijheid uitspraken kan doen die politiek slecht vallen.
  3. Politieke gevoeligheid an sich is onvoldoende reden voor rechterlijke terughoudendheid.
  4. In maatschappelijk gevoelige zaken vormt de gebondenheid van de rechter aan de wet de sterkste legitimatie van zijn oordeel. Ontbreekt in politiek gevoelige zaken een duidelijk wettelijk kader, dan kan dat een reden zijn voor rechterlijke terughoudendheid.
  5. In zaken waarover weldenkende mensen niet van mening verschillen is rechtelijke terughoudendheid onnodig, ongeacht de eventuele ‘vaagheid’ van de toegepaste normen. 

STELLINGEN PROF. MR. M. KUIJER

  1. De Nederlandse rechtsorde moet investeren in een ‘rechtsstatelijke kreukelzone’.
  2. Schaf het huidige constitutionele toetsingsverbod zoals neergelegd in artikel 120 Grondwet af en richt een constitutioneel hof op.
  3. In de opleiding respectievelijk permanente educatie van Nederlandse rechters zou meer aandacht besteed moeten worden aan de politiek-bestuurlijke context waarin de rechterlijke taak in de hedendaagse maatschappij moet worden uitgeoefend.

STELLINGEN MR. D.M. DE KNIJFF

  1. Voor een opleiding moet je niet bij een advocaat zijn.
  2. Het procesmonopolie is rijp voor afschaffing.