Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht ("NVvP")!

Klik op de onderwerpen hierboven voor meer informatie over de NVvP. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de NVvP.

Stellingen Najaarsvergadering 2021

foto

Hieronder vindt u de stellingen van de inleiders van de Najaarsvergadering van 10 december 2021, met als onderwerp “Proceskosten, welk prijskaartje hangt er aan de toegang tot het recht?”

STELLINGEN MR. H.TH. VAN DER MEER

  1. De kosten van rechtsbijstand zijn voor de gewone burger onbetaalbaar geworden, om welke reden een collectieve voorziening/verzekering verplicht zou moeten worden, zonder welke de vrije toegang tot de rechter tot een illusie is verworden.

Informatie Najaarsvergadering 2021

foto

Op vrijdag 10 december 2021 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “Proceskosten, welk prijskaartje hangt er aan de toegang tot het recht?

Informatie Najaarsvergadering 2020

foto
Op woensdag 9 december 2020 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “Schadevaststelling in het geding”.

De vaststelling van aansprakelijkheid door de civiele rechter of de vernietiging van een besluit door de bestuursrechter vormen vaak nog maar het startschot voor de discussie over de omvang van de schade. Bij de schadebegroting kunnen allerlei procesrechtelijke vragen spelen. In welk stadium kunnen nog (nieuwe) verweren worden aangevoerd? Tot wanneer is er nog ruimte voor nadere bewijslevering? Moet de bestuursrechter meer bewijsregie gaan voeren? En wat is de positie van de rechter bij de begroting van schade? Is de rechter gebonden aan het petitum en regeert de partijautonomie? Of moet de waarheidsvinding prevaleren en zou de rechter moeten (kunnen) sturen op een rechtvaardige uitkomst? Wat betekent dit voor het verloop van de mondelinge behandeling? Volstaat de ‘vrijbewijsleer’ om in het bestuursrecht tot rechtvaardige uitkomsten te komen of moet de wetgever ingrijpen? De Najaarsvergadering zal kortom in het teken staan van schade en de proces- en bewijsrechtelijke vragen die bij de begroting daarvan kunnen rijzen.
 
Als inleiders zullen optreden mr. C.H. van Dijk (advocaat te Amsterdam bij Kennedy Van der Laan, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en docent bij de Grotius Academie), prof. mr. G. van Rijssen (raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Rechtspraak aan de Radboud Universiteit) en mr. dr. M.K.G. Tjepkema (hoofd kennisunit Bestuursrechtspraak van de Raad van State en universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden).

De vergadering zal vanwege de coronamaatregelen uitsluitend digitaal plaatsvinden. De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. Informatie over lid worden vindt u op deze site, op de subpagina “Lidmaatschap”.