Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht ("NVvP")!

Klik op de onderwerpen hierboven voor meer informatie over de NVvP. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de NVvP.

Besteding financiële middelen

fotoIn aansluiting op de consultatie van de ledenvergadering en de verkregen instemming om een deel van het door de NVvP in de loop der jaren opgebouwde eigen vermogen aan te wenden om wetenschappelijk onderzoek naar een voor de praktijk relevant onderwerp te ondersteunen, heeft het bestuur van de NVvP in december 2017 de leden uitgenodigd om suggesties te doen voor onderzoeksonderwerpen.

Informatie Voorjaarsvergadering 2018

foto Op vrijdag 15 juni 2018 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp: “Inspraak in de rechtspraak; de rol van derden in de procedure”.

Op vrijdag 22 september 2017 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen en daarbij voor het eerst “iedereen de mogelijkheid [geboden] te reageren op de vragen die aan de staatsraad advocaat-generaal zijn gesteld, dus ook aan anderen dan partijen die direct bij deze zaak zijn betrokken”. Via een zogenoemde “amicus curiae brief” konden derden een reactie indienen.

Verzoek toesturen suggesties ten aanzien van het onderwerp van het te financieren wetenschappelijk onderzoek

foto  Tijdens de voorgaande huishoudelijke vergaderingen van de NVvP is door het bestuur het bestuur van de NVvP meegedeeld dat de vereniging in de loop der jaren een behoorlijk eigen vermogen heeft opgebouwd en dat met dat vermogen iets zinvols gedaan zou moeten worden. Het bestuur van de NVvP meent dat het meest structurele idee, dat ook het beste aansluit bij de doelstelling van de vereniging, zou zijn het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het procesrecht. Dat wetenschappelijk onderzoek moet dan leiden tot een publicatie, zodat deze vervolgens kan worden verstrekt aan de leden. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat het onderwerp van het wetenschappelijk onderzoek een onderwerp is waar u als lid iets mee en aan heeft.