Najaarsvergadering 2015

Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naar toe?

 • Vrijdag 27 november 2015
 • Van: 14:00 tot: 17:30

Als inleiders zullen optreden:

 • H.M.M. Steenberghe (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, afdeling civiel recht, en lid van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht);
 • B.J.R. van Tongeren (advocaat te Rotterdam, portefeuillehouder KEI binnen de Algemene Raad NOvA en waarnemend deken); en
 • mr. J.M.W. van de Sande (senior rechter inhoudelijk Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht).

STELLINGEN MR. B.J.R. VAN TONGEREN

 1. KEI levert voor de civiele advocatuur alleen dan meer op als de rechtspraak daardoor efficiënter en sneller wordt.
 2. De regierol van de rechter in KEI komt op gespannen voet te staan met de van oudsher lijdelijke rol van een rechter.

STELLINGEN MW. MR. J.M.W. VAN DE SANDE

 1. De regievoering in de Nieuwe Zaaksbehandeling is gericht op oplossingen en al te veel verwachtingenmanagement kan in de weg staan aan de beste oplossing.
 2. Het belangrijkste KEI-project is het deelprogramma Cultuur, Gedrag en Leiderschap.
 3. Het is nog maar de vraag of de advocatuur één van de belangrijkste sparringpartners van de rechtspraak blijft.

STELLINGEN MR. H.M.M. STEENBERGHE

 1. Het gebruik van de nieuwe procesrechtelijke instrumenten van KEI zal de kwaliteit van de rechtspraak bevorderen.
 2. Het uitspreken van een mondeling vonnis tast het gezag van de civiele rechter aan.
 3. Het voorstel om de door de rechter te voeren regie op een aparte zitting te bespreken, is niet realistisch.
 4. Naarmate de keuzevrijheid van de rechter in de te voeren regie, en in de daarvoor te hanteren instrumenten toeneemt, wordt afstemming van de verwachtingen van partijen van meer belang.
 5. Naarmate de keuzevrijheid van de rechter in de te voeren regie, en in de daarvoor te hanteren instrumenten toeneemt, worden landelijke op rechtseenheid gerichte afspraken van meer belang.