Informatie Najaarsvergadering 2021

Op vrijdag 10 december 2021 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “Proceskosten, welk prijskaartje hangt er aan de toegang tot het recht?

Het recht op toegang tot de rechter is een groot goed. Maar hoe effectief is de toegang tot de rechter als procederen onbetaalbaar is? Rechtzoekenden wenden zich steeds minder tot de rechter. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen, waaronder de kosten van procederen. Dat doet de vraag rijzen welke rol proceskosten spelen in relatie tot de toegang tot de rechter. Mijden mensen de rechter omdat ze bang zijn dat de kosten de pan uit rijzen? Het maakt ook de vraag actueel of met het bestaande stelsel van gefinancierde rechtsbijstand de toegang tot de rechter voldoende is gewaarborgd. Of zou dit stelsel op punten beter moeten? Wat maakt dat procederen niet zelden tot hoge kosten leidt? Worden zaken niet onnodig omvangrijk en complex gemaakt en hoe wenselijk is het om daar paal en perk aan te stellen? Is vooraf voldoende duidelijk welke stappen in een procedure moeten worden doorlopen en hoeveel tijd en kosten daarmee gemoeid zullen zijn? Zouden die stappen niet meer moeten worden gestandaardiseerd?

Als inleiders zullen optreden prof. mr. dr. J.M. Barendrecht (hoogleraar innovatie van rechtssystemen aan de Tilburg University en R&D Directeur HiiL (Hague Institute for Innovation of Law)), mr. B.J.M. de Leest (advocaat bij Zumpolle Advocaten en Lid Algemene Raad van de NOvA) en mr. H.Th. van der Meer (president van het gerechtshof te Amsterdam en voorheen voorzitter van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand).

De vergadering zal, voor zover de coronamaatregelen dat toelaten, deels fysiek en deels digitaal plaatsvinden.

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. Informatie over lid worden vindt u op deze site, op de subpagina “Lidmaatschap”.

 

 

 

Nvvp Blad

U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor de Najaarsvergadering.

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP.

informatie
Nvvp Vector