Informatie Najaarsvergadering 2023

Op vrijdag 15 december 2023 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “Openbaarheid van de rechtspleging; het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy”.

Als inleiders zullen optreden mr. dr. E.J. Daalder (staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens voorzitter van de Algemene kamer, in 2005 gepromoveerd op het proefschrift “Toegang tot overheidsinformatie. Het grensvlak tussen openbaarheid en vertrouwelijkheid.”), prof. mr. A.E.M. Leijten (hoogleraar Constitutioneel recht aan de Tilburg University en gepromoveerd op een onderzoek naar kernrechten en de bescherming van sociale rechten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en mr. W.I. Wisman (advocaat en partner bij Pels Rijcken).

De najaarsvergadering vindt plaats in New Babylon, gelegen naast Den Haag Centraal, van 14.00 uur tot 17.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Nvvp Blad

U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor de Najaarsvergadering.

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP.

informatie
Nvvp Vector