Uitslag financiering wetenschappelijk onderzoek

Naar aanleiding van de uitnodiging van de NVvP op 23 april 2018 om onderzoeksplannen in te dienen die geheel of gedeeltelijk zouden kunnen worden bekostigd met een door de NVvP beschikbaar te stellen bedrag van € 50.000, zijn er vijf onderzoeksvoorstellen ingediend. De jury was onder de indruk van de hoge kwaliteit van de ingestuurde onderzoeksvoorstellen en heeft haar taak dan ook met plezier vervuld.

De jury heeft uiteindelijk besloten om het voorstel van een andere onderzoeker, mevrouw mr. C.J-A. Seinen, te honoreren. Mevrouw mr. C.J-A. Seinen is rio in de Haagse rechtbank en buitenpromovenda bij het Amsterdam Centre of Comprehensive Law van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar promotieonderzoek is gericht op, kort gezegd, de waarheidsplicht in het Nederlandse civiele procesrecht. De keuze van de jury voor dit onderzoeksvoorstel zal nader worden toegelicht op de Najaarsvergadering op 23 november 2018.

Het bestuur van de NVvP wil alle indieners van onderzoeksvoorstellen heel hartelijk danken voor de inzending van hun onderzoeksvoorstellen en het werk dat zij daaraan hebben besteed.