Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Over de NVvP

De NVvP is opgericht op 29 januari 1979 en heeft als doel 'het bestuderen van en uitdragen van kennis over onderwerpen van burgerlijk en administratief procesrecht en van rechterlijke organisatie in nationaal of internationaal verband zowel in praktijk als in theorie'. Dit doet de NVvP door het organiseren van lezingen en het uitgeven van publicaties.

Lees verder

WIE WIJ ZIJN
Nvvp Blad

Recent nieuws

Hiernaast vindt u het laatste nieuws over de NVvP.

Publicaties

Er wordt naar gestreefd om de leden van de NVvP enige tijd na iedere ledenvergadering kosteloos een boekje toe te sturen waarin verslag wordt gedaan van de ledenvergaderingen, met de tekst van de uitgesproken lezingen. Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties tot op heden.

Meld je aan

Natuurlijke personen zijn welkom als lid van de NVvP, rechtspersonen zijn zeer welkom als donateur. De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden en bedraagt € 45 per kalenderjaar. Aan studenten en AIO’s wordt gedurende maximaal vijf jaar een korting van € 20 verleend.

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail aan de secretaris. Een lidmaatschap eindigt steeds per het einde van een kalenderjaar. De verdere voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap vindt u in de statuten, die op verzoek kosteloos per e-mail aan u worden toegezonden.

Het bestuur

Het bestuur van de NVvP bestaat uit ten minste drie personen, benoemd door de leden. Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

Kennismaking

prof. mr. C.J.M. (Carla) Klaassen (voorzitter)
mr. dr. A. (Albert) Knigge (penningmeester)
mr. drs. W.I. (Wemmeke) Wisman (secretaris)
prof. mr. dr. G. (Dineke) de Groot 
mr. H.M. (Hermine) ten Haaft
mr. E. (Egbert) Loesberg
mr. dr. D.A. (André) Verburg

Adjunct-secretaris is mr. S. (Sharona) Heeroma