Activiteiten

De NVvP organiseert twee vergaderingen per jaar, in het voorjaar en najaar, met een procesrechtelijk onderwerp. Op deze vergaderingen houden enkele sprekers – vaak met verschillende achtergronden – een inleiding, waarna een discussie met de zaal volgt. De vergadering wordt traditiegetrouw afgesloten met een borrel. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor leden. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die in de afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen.

Voorjaarsvergadering 2024: Fact-finding in Civil Proceedings

Vrijdag 21 juni 2024

Van: 10:00 tot: 16:00

Op vrijdag 21 juni 2024 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp Fac

Meer informatie

Najaarsvergadering 2023: Openbaarheid van de rechtspleging; het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy

Vrijdag 15 december 2023

Van: 14:00 tot: 17:30

Op vrijdag 15 december 2023 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2023: De invloed van het onbewuste op het rechterlijk oordeel

Vrijdag 2 juni 2023

Van: 14:00 tot: 17:30

Op vrijdag 2 juni 2023 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “De

Meer informatie

Najaarsvergadering 2022: Het spanningsveld tussen feitengaring en geheimhouding; wat moet geheim blijven en wat mag openbaar worden?

Vrijdag 9 december 2022

Van: 14:00 tot: 17:30

Op vrijdag 9 december 2022 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “H

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2022: Omvang en kwaliteit van processtukken; bondiger is beter?

Vrijdag 1 juli 2022

Van: 14:00 tot: 17:30

Op vrijdag 1 juli 2022 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp "Omv

Meer informatie

Najaarsvergadering 2021: Proceskosten, welk prijskaartje hangt er aan de toegang tot het recht?

Vrijdag 10 december 2021

Van: 14:00 tot: 17:30

De kosten van rechtsbijstand zijn voor de gewone burger onbetaalbaar geworden, om welke reden een collectieve voorziening/verzeker

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2021: De invloed van wetgeving op de procespraktijk.

Vrijdag 2 juli 2021

Van: 14:00 tot: 17:30

De coronacrisis en de maatregelen die in dat kader gelden, hebben veel fundamentele vragen opgeroepen op het gebied van het proces

Meer informatie

Najaarsvergadering 2020: Schadevaststelling in het geding

Woensdag 9 december 2020

Van: 14:00 tot: 17:30

De vaststelling van aansprakelijkheid door de civiele rechter of de vernietiging van een besluit door de bestuursrechter vormen va

Meer informatie

Huishoudelijke vergadering 2020

Maandag 30 november 2020

Van: 16:00 tot: 17:00

Op maandag 30 november 2020, om 16:00 uur, vindt de huishoudelijke vergadering plaats van Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2020: Schade en het bewijs van schade

Donderdag 25 juni 2020

Van: 14:00 tot: 17:30

Op donderdag 25 juni 2020 zou de Voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Procesrecht plaatsvinden, met als onderwer

Meer informatie

Najaarsvergadering 2019: De staat van de rechtspraak

Vrijdag 13 december 2019

Van: 14:00 tot: 17:30

Er is veel te doen over de positie van de rechtspraak en het rechterlijk domein.

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2019: De invloed van Europa op ons procesrecht

Vrijdag 13 december 2019

Van: 14:00 tot: 17:30

Het Europese recht en de doorwerking daarvan in het Nederlandse procesrecht. Dit lijkt wellicht een ‘ver-van-mijn-bed’-show, maar

Meer informatie

Najaarsvergadering 2018: Experimenteerweg rechtspleging

Vrijdag 23 november 2018

Van: 14:00 tot: 17:30

Op 20 april 2018 is het conceptwetsvoorstel “Regels betreffende experimenten in de rechtspraak”, kortweg “Experimenteerwet rechtsp

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2018: Inspraak in de rechtspraak; de rol van derden in de procedure

Vrijdag 24 november 2017

Van: 14:00 tot: 17:30

Op vrijdag 22 september 2017 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de staatsraad advocaat

Meer informatie

Najaarsvergadering 2017: De vernieuwingen in het civiele bewijsrecht

Vrijdag 24 november 2017

Van: 14:00 tot: 17:30

Op 10 april 2017 verscheen het adviesrapport “Modernisering burgerlijk bewijsrecht” van de hand van de expertgroep modernisering b

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2017: 'Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng'

Vrijdag 16 juni 2017

Van: 14:00 tot: 17:30

Als er in een rechterlijke procedure deskundigeninbreng wordt gebruikt (hetzij van een deskundige die is benoemd door de rechter,

Meer informatie

Najaarsvergadering 2016: Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?

Vrijdag 25 november 2016

Van: 14:00 tot: 17:30

Procesfinanciering door professionele partijen die bereid zijn te investeren in een procedure, ook wel Third Party Litigation ...

Meer informatie

Najaarsvergadering 2015: Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naar toe?

Vrijdag 27 november 2015

Van: 14:00 tot: 17:30

Najaarsvergadering 2015: Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naar toe?

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2015: Internationaal procederen

Vrijdag 5 juni 2015

Van: 14:00 tot: 17:30

Voorjaarsvergadering 2015: Internationaal procederen

Meer informatie

Najaarsvergadering 2014: Het grievenstelsel (een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven?

Vrijdag 12 december 2014

Van: 14:00 tot: 17:30

Najaarsvergadering 2014: Het grievenstelsel (een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven?

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2016: Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet?

Vrijdag 27 juni 2014

Van: 14:00 tot: 17:30

Voorjaarsvergadering 2016: Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet?

Meer informatie

Voorjaarsvergadering 2014: Procedurele en distributieve rechtvaardigheid

Vrijdag 27 juni 2014

Van: 14:00 tot: 17:30

Voorjaarsvergadering 2014: Procedurele en distributieve rechtvaardigheid

Meer informatie