Het bestuur

Het bestuur van de NVvP bestaat uit ten minste drie personen, benoemd door de leden.

Het bestuur van de NVvP

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

  • prof. mr. C.J.M. (Carla) Klaassen (voorzitter)
  • mr. dr. A. (Albert) Knigge (penningmeester)
  • mr. drs. W.I. (Wemmeke) Wisman (secretaris)
  • prof. mr. drs. G. de Groot 
  • mr. H.M. (Hermine) ten Haaft
  • mr. E. (Egbert) Loesberg
  • mr. dr. D.A. (André) Verburg

Adjunct-secretaris is mr. S. (Sharona) Heeroma.