Er wordt naar gestreefd om de leden van de NVvP enige tijd na iedere ledenvergadering kosteloos een boekje toe te sturen waarin verslag wordt gedaan van de ledenvergaderingen, met de tekst van de uitgesproken lezingen. Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties tot op heden.

Procesrechtelijke reeks Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

50. Fact Finding in Civil Proceedings. A Comparative Analysis of the Roles of Judges, Lawyers and Litigants. Landenrapporten met een vergelijkende analyse op vier deelonderwerpen ten behoeve van de voorjaarsvergadering op 21 juni 2024. 

49. De invloed van het onbewuste op het rechterlijk oordeel. Inleidingen en verslag van de discussie van de voorjaarsvergadering van 2 juni 2023. Inleiders: C.F. Perquin-Deelen, E.G.C. Rassin en C.E. Smith.  

48. Het spanningsveld tussen feitengaring en geheimhouding. Wat mag geheim blijven en wat moet openbaar worden? Inleidingen en verslag van de discussie van de najaarsvergadering van 9 december 2022. Inleiders: mr. B.J. Drijber, mr. T.M. Snoep en mr. D.J.B. de Wolff.

47. Omvang en kwaliteit van processtukken; bondiger is beter?  Inleidingen en verslag van de discussie van de voorjaarsvergadering van 1 juli 2022. Inleiders: drs. G.G. van der Bruggen, mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en prof.mr. A.C. van Schaick.

46. Proceskosten, welk prijskaartje hangt er aan de toegang tot het recht?  Inleidingen en verslag van de discussie van de najaarsvergadering van 10 december 2021. Inleiders: prof.mr.dr. J.M. Barendrecht, mr. B.J.M. de Leest en mr. H.Th. van der Meer.

45. De invloed van wetgeving op de procespraktijk. Inleidingen en verslag van de discussie van de voorjaarsvergadering van 2 juli 2021. Inleiders: mr. P.E. Ernste, mr. F.F. Langemeijer en prof.mr.dr. N.J. Schrijver. 

44. Schadevaststelling in het geding. Inleidingen en verslag van de discussie van de najaarsvergadering van 9 december 2020. Inleiders: mr. C.H. van Dijk, prof.mr. G. van Rijssen en mr.dr. M.K.G. Tjepkema.

43. De staat van de rechtspraak. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering van 13 december 2019. Inleiders: mr. D.M. de Knijff, prof.mr. M. Kuijer en prof.mr. R.J.B. Schutgens.

42. De invloed van Europa op ons procesrecht. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering van 21 juni 2019. Inleiders: mr. P.M.M. van der Grinten, mr. dr. M.M.C. van de Moosdijk, mr.drs. C.A.H.M. ten Dam, mr. F.E. Vermeulen en mr. J.W. Hoekzema.

41. Experimenteerwet wetgeving. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering van 23 november 2018. Inleiders: mr.dr. R.C. Hartendorp, mr. M.M. Korsten-Krijnen en mr. M.P.G. Rietbergen.

40. Inspraak in de rechtspraak; de rol van derden in de procedure. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering van 15 juni 2018. Inleiders: prof.mr.dr. E. Bauw, prof.dr. J.S. Kortmann en prof.mr.dr. J.C.A. de Poorter.

39. Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering van 24 november 2017. Inleiders: mr. T.R.B. de Greve, dr. H.J.R. Kaptein en mr.drs. F.J.P. Lock.

38. Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering van 16 juni 2016. Inleiders: mr. J.F. Aalders, prof.mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr.drs. D.A. Verburg.

37. Procesfinanciering door derden: oplossing of een probleem?  Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering van 25 november 2016. Inleiders: mr. J.H. Lemstra, mr. R.J. Philips en prof.mr. dr. L.T. Visscher.

36. Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtstaat heet? Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering van 27 mei 2016. Inleiders: mr. J.M. van den Berg, mr. F. Jensma en mr. H.D. Tjeenk Willink.

35. Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naar toe? Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering van 27 november 2015. Inleiders: mr. H.M.M. Steenberghe, mr. B.J.R. van Tongeren en mr. J.M.W. van de Sande.

34. Internationaal procederen. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering van 5 juni 2015. Inleiders: mr.drs. A.R.J. Croiset van Uchelen, mr. W.H.A.M. van den Muijsenbergh en mr. S.M.C. Nuijten.

33. Procedurele en distributieve rechtvaardigheid. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering van 27 juni 2014. Inleiders: prof.dr. K. van den Bos, mr. C.E. Drion en mr. P.N. van Regteren Altena.

32. Procesinnovatie: KEIgoede ideeën? Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering van 12 december 2013. Inleiders: prof.mr. W.D.H. Asser, mr. M.J. Blaisse, prof.mr. A. Hammerstein, mr. A. Knigge, mr. J. Mendlik en mr. M. Ynzonides.

31. Het grievenstelsel, nog van deze tijd? Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering van 12 december 2014. Inleiders: mr.dr. R.J. Koopman, mr. G.C. Makkink en prof.mr. A.I.M. van Mierlo.

30. Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering van 31 mei 2013. Inleiders: prof.mr. G.J. Meijer en prof.mr. H.J. Snijders.

29. Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering van 7 december 2012. Inleiders: prof.mr. H.B. Krans, mr. R.R.M. de Moor en prof.dr. H.G. Sevenster.

28. Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering op 15 juni 2012. Inleiders: mr.drs. W.J.J. Los, prof.mr.drs. B.P.M. van Ravels, mr. D.F. Lunsingh Scheurleer. Interveniënt: dr.mr. S. Voet.

27. Proces op maat. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering op 9 december 2011. Inleiders: prof.mr. N. Frenk, mr. P.N. Wakkie, mr. P.K. Nihot.

26. De mondelinge behandeling, negen jaar met het nieuwe burgerlijk procesrecht. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering op 27 mei 2011. Inleiders: jhr.mr. Th.S. Röell, mr. D. Allewijn, mr. R.B. Gerretsen. Interveniënten: mr. J. Ekelmans, mr.drs. G. de Groot, mr. E.A. Messer.

25. Hoger Beroep. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering op 3 december 2010. Inleiders: mr. G.C.C. Lewin, mr. P.A. Willemsen, mr. E.M. Wesseling-van Gent.

24. Toegang tot de rechter. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering op 28 mei 2010. Inleiders: mr.dr. A.T. Marseille, mr.dr. A.D. Reiling, prof.mr. J.D.A. den Tonkelaar.

23. Bewijsrecht. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering op 27 november 2009. Inleiders: mr. M.J.A.M. Ahsmann, mr. Y.E. Schuurmans, prof.dr. D.H.J. Wigboldus.  

22. De positie van de Hoge Raad. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering op 5 juni 2009. Inleiders: mr. G.J.M. Corstens, prof.mr. L. Timmerman, mr. E.J. Daalder. Interveniënten: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, prof.mr. B.J. van Ettekoven.   

21. Tuchtrecht. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering op 21 november 2008. Inleiders: prof.mr. F.A.W. Bannier, mr. H.F.M. Hofhuis en prof.mr. A.T. Ottow.    

20. De reikwijdte van het beslag. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering op 6 juni 2008. Inleiders:  mr. A.J. van der Meer, mr. J.G.A. Linsen en mr. J.C. van Oven.   

19. De regiefunctie van de rechter. Dit deel bevat de weerslag van de najaarsvergadering op 1 november 2007. Hierin zijn opgenomen: de tekst van de inleiding van dagvoorzitter mr. H.F.M. Hofhuis, de inleiding van mr. R.J. Verschoof, de inleiding van mr. H.M.M. Steenberghe, de tekst van de interventie door mr. Y.E. Schuurmans en een verslag van de discussie.  

18. De prijs van het gelijk. Een (kritische) bespreking van het systeem van vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering op 1 juni 2007. Inleiders: mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. G.A. van der Veen en mr. F.B. Falkena.   

17. De deskundige in rechte. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering op 3 november 2006. Inleiders: mr.drs. G. de Groot, prof.dr. M.A. van Hoepen RA en mr. F.H.A.M. Thunnissen.  

16. Beschouwingen over het Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering op 19 mei 2006. Inleiders: mr. M. Ynzonides, mr. P. Ingelse en mr. F.B. Bakels.   

15. Het verzamelen van feiten en bewijs: begrenzing versus verruiming, een kruisbestuiving tussen civiel procesrecht en ondernemingsprocesrecht. Inleidingen en verslag van de discussie  tijdens de gezamenlijke najaarsvergadering met de Vereniging Corporate Litigation op 13 oktober 2005. Inleiders: mr. P.J. van der Korst, mr. J.W. Westenberg, mr.drs. R.M. Hermans, mr. E.M. Wesseling-van Gent.  

14. Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade. Inleidingen en verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering op 19 november 2004. Inleiders: prof.mr. A.I.M. van Mierlo, prof.mr. R.H. Happé, mr. P.N. van Regteren Altena, mr. W.L. Valk.   

13. Het procesrecht en de waarheidsvinding. Inleidingen van de najaarvergadering van 18 mei 2001 van prof.mr. C.P.M. Cleiren, mr.drs. R.H. de Bock en prof.mr. C.J.M. Klaassen.   

12. De Advocateneed. Bewerking van de in 1998 met het Praemium Procesrecht – de Mr. A.P. Funke-prijs – onderscheiden doctoraalscriptie van mr. N. Christopoulos.   

11. Verantwoordelijk procederen. Preadvies van prof.mr. W.D.H. Asser en prof.mr. J.B.M. Vranken ter gelegenheid van het 4e lustrum van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.   

10. Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht. Symposium dd. 15-5-1998 ivm 40 jarig bestaan Molengraaff Instituut.  

9. De Tuchtrechter en het beroepsgeheim van de advocaat. Bewerking van de in 1997 met het Praemium Procesrecht – de Mr. A.P. Funke-prijs – onderscheiden doctoraalscriptie van mr. M.R. van Heloma Lugt.  

8. Bestuursrechtelijk bewijsrecht, ontwikkelingen na de inwerkingtreding van de Awb. Inleiding van de najaarsvergadering van 14 november 1997 van prof.mr. M. Schreuder-Vlasblom.  

7. Maritaal Beslag. Bewerking van de in 1995 met het Praemium Procesrecht – de Mr. A.P. Funke-prijs – onderscheiden doctoraalscriptie van mr. J. van der Lee.  

6. De kosten van een procedure. Inleidingen van de voorjaarsvergadering van 5 juni 1992. Stellingen en inleidingen van mr. E.M. Wesseling-van Gent, mr. E.E. Minkjan en mr. R.W. Holzhauer LL.M.   

5. Role and organization of judges and lawyers in contemporary socie­ties. Netherlands National Reports for the Ninth World Conference on Proce­dural Law. Edited by prof.dr. H.J. Snijders and M. Ynzonides, LL.M.    

4. Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijke zaken. Heiligt het doel de bewijsmidde­len? mr. W.D.H. Asser.    

3. De toegang tot de hoogste rechter. Onderzoek naar certiorari en andere methoden om de toegang tot de hoogste rechter te beperken in de Verenigde Staten. mr. A.M.I. van der Does.     

2. Waarheen met artikel 1639w BW? Verslag van de voorjaarsvergadering van 3 juni 1988. Stellingen en inleidingen van prof.mr. L.H. van den Heuvel, mr. J.H.M. Petri en mr. C.G. Scholten, met interventies.   

1. Justice and efficiency. Dutch National Reports for the Eight World Conference on Procedural Law. Edited by Dr. W. Wedekind

 

Publicaties doorzoeken

Leden kunnen al onze publicaties doorzoeken en downloaden.