Publicaties

Er wordt naar gestreefd om de leden van de NVvP enige tijd na iedere ledenvergadering kosteloos een boekje toe te sturen waarin verslag wordt gedaan van de ledenvergaderingen, met de tekst van de uitgesproken lezingen. Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties tot op heden.

Inloggen

)