Najaarsvergadering 2020

Schadevaststelling in het geding

  • Woensdag 9 december 2020
  • Van: 14:00 tot: 17:30

De vaststelling van aansprakelijkheid door de civiele rechter of de vernietiging van een besluit door de bestuursrechter vormen vaak nog maar het startschot voor de discussie over de omvang van de schade. Bij de schadebegroting kunnen allerlei procesrechtelijke vragen spelen. In welk stadium kunnen nog (nieuwe) verweren worden aangevoerd? Tot wanneer is er nog ruimte voor nadere bewijslevering? Moet de bestuursrechter meer bewijsregie gaan voeren? En wat is de positie van de rechter bij de begroting van schade? Is de rechter gebonden aan het petitum en regeert de partijautonomie? Of moet de waarheidsvinding prevaleren en zou de rechter moeten (kunnen) sturen op een rechtvaardige uitkomst? Wat betekent dit voor het verloop van de mondelinge behandeling? Volstaat de ‘vrijbewijsleer’ om in het bestuursrecht tot rechtvaardige uitkomsten te komen of moet de wetgever ingrijpen? De Najaarsvergadering zal kortom in het teken staan van schade en de proces- en bewijsrechtelijke vragen die bij de begroting daarvan kunnen rijzen.

 
Als inleiders zullen optreden mr. C.H. van Dijk (advocaat te Amsterdam bij Kennedy Van der Laan, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en docent bij de Grotius Academie), prof. mr. G. van Rijssen (raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Rechtspraak aan de Radboud Universiteit) en mr. dr. M.K.G. Tjepkema (hoofd kennisunit Bestuursrechtspraak van de Raad van State en universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden).