Najaarsvergadering 2023

Openbaarheid van de rechtspleging; het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy

  • Vrijdag 15 december 2023
  • Van: 14:00 tot: 17:30

Op vrijdag 15 december 2023 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “Openbaarheid van de rechtspleging; wat gaat goed en wat kan beter?”.

Als inleiders zullen optreden mr. dr. E.J. Daalder (staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens voorzitter van de Algemene kamer, in 2005 gepromoveerd op het proefschrift “Toegang tot overheidsinformatie. Het grensvlak tussen openbaarheid en vertrouwelijkheid.”), prof. mr. A.E.M. Leijten (hoogleraar Constitutioneel recht aan de Tilburg University en gepromoveerd op een onderzoek naar kernrechten en de bescherming van sociale rechten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en mr. W.I. Wisman (advocaat en partner bij Pels Rijcken).

De najaarsvergadering vindt plaats in New Babylon, gelegen naast Den Haag Centraal, van 14.00 uur tot 17.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Nvvp Blad

Stellingen

 

Stellingen A.E.M. Leijten


1. De normatieve kracht van artikel 121 Grondwet is te gering en moet worden versterkt.

2. Openbaarheid van rechtspraak draagt bij aan vertrouwen in de overheid; hoe meer openbaarheid, hoe meer vertrouwen.

3. Zonder een voldoende motivering kan van daadwerkelijke openbaarheid geen sprake zijn; de twee zijn inherent verbonden.

 

Stellingen W.I. Wisman


1. Juridisch ontbreekt de noodzaak om een regiezitting in het openbaar te houden.

2. Het uitgangspunt in de Persrichtlijn dat journalisten van de gehele civiele zitting beeld en geluidsopnamen mogen maken, noopt tot een ruimhartiger gebruik van artikel 28 Rv.

3. De openbaarheid van civiele procedures is niet gewaarborgd door de wijze waarop zittingsroosters in de gerechtsgebouwen bekend worden gemaakt.

 

Stellingen E.J. Daalder


1. Openbaarheid van rechtspraak is een vorm van openbaarheid van overheidsinformatie. Bij de vraag of beperkingen op de openbaarheid noodzakelijk zijn, geldt een vergelijkbaar afwegingskader.

2. De AVG en digitalisering leiden onvermijdelijk tot meer uitzonderingen op het uitgangspunt dat rechtspraak openbaar is.

3. Bescherming van bedrijfsinformatie wordt te vaak ingeroepen als reden voor beperking van de openbaarheid van rechtspraak.

Stellingen
Nvvp Vector