Activiteiten overzicht

De NVvP organiseert twee vergaderingen per jaar, in het voorjaar en najaar, met een procesrechtelijk onderwerp. Op deze vergaderingen houden enkele sprekers – vaak met verschillende achtergronden – een inleiding, waarna een discussie met de zaal volgt. De vergadering wordt traditiegetrouw afgesloten met een borrel.

Inloggen

)