Oproep van de Commissie cassatie in het belang der wet

Oproep van de Commissie cassatie in het belang der wet 

De Commissie cassatie in het belang der wet (hierna: de commissie) is in 2009 ingesteld door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (hierna: P-G). De commissie streeft naar een ruimere bekendheid van het rechtsmiddel van cassatie in het belang der wet op het terrein van het burgerlijk recht.[1]

Sommige rechtsvragen bereiken de Hoge Raad niet via de reguliere cassatieprocedure (bijv. vanwege een rechtsmiddelenverbod of omdat partijen afzien van het instellen van cassatie) of via prejudiciële vragen (bijv. vanwege onwenselijkheid van vertraging van de procedure). Toch kan het wenselijk zijn dat de Hoge Raad die rechtsvragen beantwoordt, gelet op de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. In dergelijke gevallen kan het uitkomst bieden als de P-G een vordering tot cassatie in het belang der wet instelt.

De commissie adviseert de P-G over door derden ingediende verzoeken tot het instellen van cassatie in het belang der wet. Zij beperkt zich tot zaken voor de civiele kamer van de Hoge Raad. Recente voorbeelden naar aanleiding van verzoeken waarover de commissie heeft geadviseerd, zijn uitspraken van de Hoge Raad over de openbaarheid van rechtspraak[2] en over het toepassingsbereik van de bepalingen over de geneeskundige behandelingsovereenkomst uit Afdeling 7.7.5 BW.[3]

Graag nodigt de commissie een ieder uit om uitspraken onder haar aandacht te brengen die zich mogelijk lenen voor cassatie in het belang der wet. Vereist is dat het verzoek betrekking heeft op een onherroepelijke uitspraak waarin een civiele rechtsvraag aan de orde is die beantwoording verdient uit het oogpunt van rechtseenheid of rechtsontwikkeling.

Wilt u de commissie op een uitspraak wijzen, dan kunt u een bericht sturen aan haar secretaris: mr. K. Janssens, Hoge Raad der Nederlanden, Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.[1] De commissie bestaat momenteel uit prof. dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai (voorzitter), mr. F.E. Vermeulen en mr. M.F.G.H. Beckers als leden en wordt bijgestaan door mr. K. Janssens als secretaris. Zie voor meer informatie en voor de jaarverslagen van de commissie: https://www.hogeraad.nl/over-ons/bijzondere-taken-hoge-raad-procureur-generaal/cassatie-belang-wet/commissie-cassatie .

[2] HR 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:658.

[3] HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1670.

Nvvp Blad

Titel

Integer est libero, suscipit nec metus vitae, aliquam viverra nisi. Duis accumsan metus quis arcu bibendum viverra at nec augue.

Titel

Integer est libero, suscipit nec metus vitae, aliquam viverra nisi. Duis accumsan metus quis arcu bibendum viverra at nec augue.

Subtitel
Nvvp Vector