Verzoek toesturen suggesties

Verzoek toesturen suggesties ten aanzien van het onderwerp van het te financieren wetenschappelijk onderzoek

Verzoek toesturen suggesties ten aanzien van het onderwerp van het te financieren wetenschappelijk onderzoek

Tijdens de voorgaande huishoudelijke vergaderingen van de NVvP is door het bestuur het bestuur van de NVvP meegedeeld dat de vereniging in de loop der jaren een behoorlijk eigen vermogen heeft opgebouwd en dat met dat vermogen iets zinvols gedaan zou moeten worden. Het bestuur van de NVvP meent dat het meest structurele idee, dat ook het beste aansluit bij de doelstelling van de vereniging, zou zijn het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het procesrecht. Dat wetenschappelijk onderzoek moet dan leiden tot een publicatie, zodat deze vervolgens kan worden verstrekt aan de leden. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat het onderwerp van het wetenschappelijk onderzoek een onderwerp is waar u als lid iets mee en aan heeft.

 

De NVvP nodigt u daarom van harte uit om haar suggesties te doen toekomen, indien u een onderwerp heeft waar nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, maar welk onderwerp wel relevant is voor de praktijk. U kunt uw suggesties vóór 1 maart 2018 sturen aan Sharona Heeroma, adjunct-secretaris van de vereniging, via nvvp@pelsrijcken.nl.